Ursula Hopf

NameHopf
Vorname Ursula
AusbildungSeptember 1973 bis August 1975 – Praxis Dr. med. H. Litter
Arbeitsstationen 1973 bis März 1979 – Praxis Dr. Litter

April 1979 bis Mai 1982 – Praxis Dr. Kudlich

Mai 1984 bis Juni 1987 – Praxis Dr. Sitzmann

Juli 1987 bis dato – Praxis Dr. Kudlich

Fort-/ Weiterbildung Röntgenstrahlenschutz

Diabetesschulung

Hypertonieschulung

Call Now Button